Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2011

December 12 2010

bulletproof1

December 08 2010

bulletproof1

December 05 2010

bulletproof1
po prostu nie chcę już więcej umierać.
Reposted fromvaka vaka vianieklam nieklam
bulletproof1
Twoje "kiedyś" może się w każdej chwili zamienić na moje "za późno".
— fejs
Reposted fromanananass anananass viapabloo06 pabloo06

December 04 2010

bulletproof1
bulletproof1
Mężczyzna, którego pokochałaś na pewno jest szczęściarzem, aczkolwiek z Twoich wpisów wynika, że chyba ma klapki na oczach.
bulletproof1
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie rozsądni tacy pełni wątpliwości
— Bertrand Russel
Reposted from654675674 654675674 viapabloo06 pabloo06
bulletproof1
i będę czekał aż usłyszę twój stukot obcasów
i będę czekał, i oczy zamknę
a otworzę, gdy usłyszę jak naciskasz klamkę...
— Emil Blef 'Przyjdź wieczorem'
Reposted fromgabrielle gabrielle viaAtiregram Atiregram
bulletproof1
tak łatwo można się uzależnić od drugiej osoby. tak łatwo można przejąć jej nawyki. i nagle nie ma powodu, żeby wstać z łóżka. i dzień przelatuje przez palce. nie ma nic.
— znalezione.
Reposted fromanncey anncey viayouminu youminu
bulletproof1
bulletproof1
Zgadzam się ze wszystkim co napisałaś.
Rzeczywiście łatwo jest pisać pewne rzeczy, a zdecydowanie trudniej jest je wykonać i ciężko jest marzyć o czymś co dotyczy tylko nas, najpiękniejsze marzenie to te związane z ukochaną osobą. Tylko szkoda, że ten Ktoś nie zawsze potrafi to docenić..

December 03 2010

bulletproof1
bulletproof1
bulletproof1
bulletproof1
doskonale mi znane uczucia..
Życzę Ci aby w Twoim życiu pojawiły się nowe marzenia, lepsze, które tym razem się spełnią :)

December 02 2010

bulletproof1
Chcę być Twoim postanowieniem noworocznym, wiesz?
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viadelikatnienie delikatnienie
bulletproof1
po co marzyć o czymś skoro nie wierzy się w spełnienie owych marzeń?
bulletproof1
to będzie taka Nasza historia.
— Mroźny wiatr
Reposted byMissMurder MissMurder
bulletproof1
Zdaje mi się, że jestem introwertykiem, bo rozmowy, które toczę z ludźmi w mojej głowie są o wiele lepsze niż te z prawdziwymi ludźmi.
Reposted fromoll oll viasavor savor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl